top of page
Sök
  • Skribentens bildTeamet på Cederfors

Bo-Staden™ växer med fler funktioner

🌟 Vi fortsätter utveckla Bo-Staden™ och vår vision om att erbjuda varierat bostadsutbud av hög kvalitet! 🏡 Tillsammans med Liljewall Arkitekter arbetar vi för att skapa bostadsområden som inte bara är trivsamma, utan även socialt hållbara och anpassade för olika behov över tid.
🔹 LSS gruppbostad / Bmss: Många kommuner kämpar med bristen på bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Detaljplaneringen tar tid, och i större projekt där bostäderna skall integreras ser vi ett totalstopp i produktionen då bostadsmarknadens förutsättningar försvårats. Detta sätter kommunernas planering på "hold" och man måste planera om för att fortsatt få till nya boendeplatser för Bmss/LSS. Vi tar ett steg framåt genom att erbjuda en ny modell som integreras smidigt i

befintliga detaljplaner. Modellen är även anpassad tillsammans med vårt koncept Bo-Staden™. Genom att prioritera den enskilda bostadens ytor och öka tillgänglighetsnivån möjliggör vi en mer flexibel och effektiv användning för driftare av vårdtjänsten och fastighetsägaren.

Vår modell är upp till 25% mer yteffektiv jämfört med vad som normalt

uppförs idag, vilket ger bättre förutsättningar och lägre kostnader.

Vi har även lösningar som kan få Bmss bostäderna på plats på rekordtid.


Vill du veta mer eller har mark som kan passa? - Kontakta oss för mer information!
🔹 Flerbostadshuset Flerbo med nya funktioner:

Vi lyssnar på behoven i samhället och ser till att våra bostäder kan anpassas över tid. Nu presenterar vi MeetMe-modulen, en flexibel gemensamhetslokal som kan anpassas för olika ändamål såsom Träffpunkt, dagverksamhet eller gemensamma aktiviteter. Denna modul ger möjlighet till äkta social hållbarhet genom att skapa en dynamisk mötesplats som kan utnyttjas av fler eller hyras ut. Med minimala justeringar kan vår MeetMe modul åter omvandlas till 4 rum och kök när behoven förändras. För föreningar och fastighetsägare innebär detta en långsiktig hållbar investering som adderar värde över tid.
🚀 Cederfors är stolta över att driva innovation och hållbarhet inom bostadsutveckling. Kontakta oss höra mer om Bo-Stadens™ kvalitéer och effektivitet inom stadsbyggnad!

20 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page