top of page
Sök
  • Skribentens bildLars Bonander

Efter lång detaljplanprocess - Nu planeras de nya bostäderna

Uppdaterat: 20 nov. 2023

Efter att Härryda kommun fattat det slutliga beslutet om antagande av detaljplanen i Hindås för mindre än ett par veckor sedan är nu arbetet i gång med att planera för den kommande bostadsbebyggelsen. Cederfors Bostad AB som tillsammans med AB Hindås Villastad utvecklar marken är mycket positiva till hur detaljplanen har utformats.
Stor hänsyn och omfattande arbete.

Planens arbete har varit omfattande, utredningar som tagits fram har under arbetets gång kompletterats för att sedan återigen utvärderas. Dessa utredningar har sedan utgjort grunden för planbestämmelserna för området.


Planarbetet var extra komplicerat, då det inte enbart innefattar den nya bebyggelsens utformning, utan även befintliga fastigheter berörs. Den långa processen har även inneburit att nya lagändringar inarbetats för att vara helt uppdaterad kring dagens lagstiftning.


Lars Bonander, Vd på Cederfors säger att arbetet ändå, trots lång tid, resulterat i en bra detaljplan som tar stor hänsyn till omgivningen, natur- och historiska värden.Bebyggelse som smälter in i sin miljö

Under processens gång har flera missuppfattningar framkommit kring vad som de facto planeras i form av ny bebyggelse. ”Vi har hört allt från flervåningshus till lägenhetskomplex med mängder av lägenheter” Men så är inte fallet menar Jan-Erik Eskilsby på Hindås Villastad. Båda företagen lägger stor vikt på gestaltningsfrågor, inklusive färgsättning och detaljer för att smälta in i den befintliga miljön.


Det som planeras är ett 40-tal bostadsrätter med radhus och lägenheter i blandad låg bebyggelse. Därtill 10-12 st villatomter där byggrätten (vad man får bygga) mer skall spegla den nuvarande bebyggelsens förutsättningar.


Det perfekta hemmet vid Vildmarksledens start - En station från Göteborg City

Området ligger intill den populära Vildmarksleden, vilket ger de boende omedelbar tillgång till natursköna områden för vandring, cykling och rekreation. Dessutom är läget mycket strandnära till Västra Nedsjön där badbryggor, kajaker och fiskemöjligheter väntar besökarna.


Spontant, när man ser vad som utvecklas öster om Göteborg, så är nog detta i särklass ett av de bästa lägena som kommer finnas tillgängligt att köpa. – Säger Lars på Cederfors.


Cederfors som planerar för bostadsrätterna utgår från ett väl genomarbetat koncept som de kallar ”Bo-Staden” där bra boendemiljö, flexibla planlösningar och varierade områden ligger i fokus. Tillsammans med Liljewall Arkitekter arbetar de med både planlösningar av bostäderna såväl som områdets gestaltning och utformning. Detta summerat borgar för att områdets utveckling går i linje med den nya detaljplanen.

Här (markerat på flygbilden) ligger området som planeras för ny bebyggelse


Intresset är stort

Redan innan någon marknadsföring påbörjats har bolagen märkt av ett stort intresse från både nuvarande invånare i Hindås och tidigare boende som har saknat lämpliga alternativ för att återvända till Hindås. Dessutom drar all nyetablering av arbetsplatser, som bland annat runt flygplatsen, till sig ökat fokus på boende i närområdet.


Första etappen kommer innehålla både radhus/parhus och även våra mindre fyrbohus (fyra lägenheter i varje huskropp) som storleksmässigt liknar en större villa.


På grund av vår mix och variation kommer vi kunna möta flera köpargrupper redan i första etappen. Nu planerar vi för att planen vinner laga kraft och efter det skall vi presentera mer detaljer om utbyggnadstakt och vilken del vi avser att starta med. – säger Lars avslutningsvis.Läs mer om projekten på www.cederfors.se/hindas samt www.eskils.by (Hindås Villastad)


Kontakt;


Lars Bonander, Cederfors Bostad AB

Tel. 0733-759073


Jan-Erik Eskilsby, AB Hindås Villastad est 1907

Tel. 0702-798799

Publicerade artiklar;
90 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page