top of page
Cederfors_Vinkel 3_Liljewall_FINAL_220901.jpg

BO-STADEN™

Bostadskvarter med stor variation och bostäder för fler.

Kommuner och markägare: Om

Cederfors och Liljewall Arkitekter

Cederfors är tillsammans med Liljewall Arkitekter skaparna av idén om Bo-Staden™. Målbilden är att till låg kostnad skapa trivsamma boendemiljöer med stor variation och hög boendekvalitet.

Istället för att som på klassiskt vis, skapa kvarter med enbart höga flerbostadshus eller enbart radhus innebär vårt koncept att vi blandar de olika hustyperna inom kvarteret Hustyperna är anpassade i form och storlek för att tillsammans skapa en trevlig stadsbild.


Första projektet i Herrljunga är redan under byggnation och innehåller radhus och flerbostadshus.

Målbiilden är att skapa bra boendekvalité för fler.png
Kommuner och markägare: Rubriker
arkitekterna.png

Arkitekterna på Liljewall

Ett nytt koncept kräver nya infallsvinklar. Teamet av arkitekter hos Liljewall som tillsammans med Cederfors har arbetat fram bostadskonceptet Bo-Staden™ har många års erfarenhet att skapa nya moderna boendemiljöer. Allt handlar om skapande i flera dimensioner; 
Bostaden i sig skall innehålla kvalitet och ge en känsla av trivsel. Linnéa, bostadsarkitekt, har utformat bostäderna med särskild fokus på förvaring och dagsljus. Att bostäderna skall fungera i samklang och att proportioner harmoniserar, har varit planarkitekten Christers bidrag till Bo-Stadens sammansättning. Till sist har arkitekten Per-Henrik med design och utformning i fokus lyckats skapa en mängd av variationer i fasad, detaljer, takutformning m.m för att ge konceptet förutsättningar att passa in i olika omgivningar och sammanhang.
Allt tillsammans bildar ett brett utbud av bostäder som kan anpassas i färg, form, storlek och bostadstyp utan att nödvändigtvis öka byggkostnader.

Kommuner och markägare: Bild
wood-g00011954d_1920.jpg

BOSTÄDER BYGGDA I TRÄ

Vi vet att det vi bygger skall stå där länge. Därför är valet av material en viktigt komponent i ett långsiktigt hållbart arbete.

Kommuner och markägare: Bild

VARIERAD STADSUTVECKLING

Bostadstyperna börjar med tvåor på 55 kvm till det stora radhuset på 136 kvm. Bostäderna i sig är redan framtagna och projekterade - allt för att snabbt komma till byggstart.
Att arbeta med ett redan industriellt utvecklat bostadskoncept kortar ledtider, sänker projektrisk och reducerar kostnader i alla led. Det betyder inte att vi har tullat på boendekvaliteten - tvärtom - med en färdigutvecklad bostad kan vi nu lägga mer fokus på nästa nivå - att skapa bra bostadsområden i sin helhet med hög trivsel och variation.

Kommuner och markägare: Text

GRÖN GATUMILJÖ MED VARIATION I FASADER

Skräddarsytt efter dina önskemål

När vi designar bostadskvarter så sker det med ett stort mått av känsla för detaljer och fokus på trivsel. I den gröna gatumiljön adderar vi växtbäddar för hållbar dagvattenhantering, trädplanteringar som har en fartdämpande effekt och som även sänker temperaturen under varma sommardagar. Våra bostäder kan med fördel varieras i fasadmaterial, taklösning och färgsättning. Allt för att skapa en nyfikenhet om vad som döljer sig bakom nästa kvartershörn.

Cederfors_Vinkel 1_Liljewall_FINAL_220901.jpg
Cederfors_Vinkel 3_Liljewall_FINAL_220901.jpg

BOSTÄDER I 2-4 VÅNINGAR

och som passar bra tillsammans

Konceptets basidé är att med enkla medel skapa bra boendekvalitet och samtidigt kunna bygga på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt.
Alla bostadstyper skall harmonisera med varandra och samspela till att bli en mysig småstad.
Oavsett om det är två, tre eller fyra våningsplan så är den upptagna ytan på mark (BYA) viktigt för att nå känslan av att huskropparnas skala fungerar ihop. Vi har därför lagt extra vikt på att flerbostadshusens byggnadsvolym är nätt. Som bonus av en nätt huskropp får alla lägenheter i flerbostadshusen dagsljusinsläpp från tre väderstreck, vilket ökar boendekvaliteten enormt.

GESTALTNINGENS UTTRYCK

Detaljerna gör skillnaden

Liggande panel, stående panel, puts, tegel eller kanske lite av varje. Oavsett var i landet eller i vilket område vi verkar så är husens "kostym" något som vi enkelt anpassa för att skapa variation och tillhörighet. Samtidigt ger det oss förutsättningar att kunna erbjuda lika bra boendekvalitet oavsett om befinner oss i norra eller södra delarna av landet. I arbetet med gestaltningen har vår partner Liljewall arkitekter med stor omsorg givit området känsla i både färg, skala och detaljer.

HERRLJUNGA_EXTERIOR2_LILJEWALL_FINAL_211029.jpg
Cederfors_Vinkel 3_Liljewall_FINAL_220901_edited.jpg

INNERGÅRDAR MED ODLAD GEMENSKAP

Balansen mellan offentlig, halvoffentlig och privat zon är nyckeln till trivsel

Det offentliga gröna gaturummet balanseras med gröna innergårdar, fulla av liv. Här finns plats för närodling, lek och gemenskap. Till detta adderar vi en ny, oftast glömd, dimension när det kommer till bostadsrättsprojekt -den egna privata zonen. Allt för ofta möts vi av stora klippta grönytor mellan bostadsrättshusen. Vi väljer istället att skapa en liten privat trädgård som ingår i upplåtelsen, där du som boende själv får styra. Detta attraherar framför allt de som idag bor i villa, och tycker att steget till lägenhet är för stort.

Kommuner och markägare: Tjänster

SADELTAK, VALMAT ELLER GAVELSTÄLLT?

Förutom fasadens material kan vi genom olika taktyper skapa variation i ett kvarter eller anpassningar för att harmonisera med omgivningen.

Kommuner och markägare: Om

SMARTA DETALJER I VÅRA PLANLÖSNINGAR

Kommuner och markägare: Lista

FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR

Bostäder från treor och uppåt har flexibilitet i umgängesytor och antalet sovrum. En tre-rummare kan exempelvis bli en stor två-rummare och en fyr-rummare kan bli en stor tre-rummare.
Detta gör också att bostädernas funktion är hållbara över tid, även om boendesituationen eller familjestorleken ändras.

BALKONG ELLER UTEPLATS

Alla bostäder från plan 2-4 har möjlighet till balkong. Boende på plan 1 har uteplats med egen trädgård.
Genom att de boende själva kan välja balkong så skapas ytterligare variation i fasader och byggnader.

HEMMAKONTOR

Nya tider kräver nya funktioner - Hemmakontoret har fått en ny stor betydelse i att göra en bostad "modern". Detta har vi tagit till oss och alla bostäder har därför anvisade platser för ett hemmakontor och att det också går att stånga om sig om fler är hemma samtidigt eller när man avslutar arbetsdagen.

FÖRVARING

Samtliga planlösningar har gott om förvaring. Klädkammare i den egna bostaden samt ett rymligt förråd i närheten till entrén.

Låt oss gärna berätta mer om Bo-Staden™ i ett första möte. Kanske har du mark som passar eller arbetar du i en kommun som vill skapa en ny modern stadsdel med stor variation. Kontakta oss, vi lovar att det är väl investerad tid.

Kommuner och markägare: Text
bottom of page