top of page

OM OSS

Cederfors grundades med målet att skapa trygga och sunda boendemiljöer att trivas i.

Vårt fokus är främst bostäder, från radhus till lägenheter i flerbostadshus, byggda i trä.

I våra projekt ser vi gärna en variation i boendet genom olika upplåtelseformer samt en inriktning på prisvärda bostäder, så att fler får möjlighet att köpa en nyproducerad bostad. Vi är ett nytt bolag samlat med massa erfarenhet. Vårt team arbetar nära med både kommuner, markägare, arkitekt och investerare för att komma fram till resultat där trivsamma bostadsområden skapas.


Att arbeta tidigt i processen är något vi är vana vid. Våra uppdrag kan stäcka sig från det tidiga detaljplanearbetet till den färdiga bostaden. Oavsett vilken fas projektet är i så kan vi erbjuda en helhetslösning som är skräddarsytt för dig och ditt projekt.

Image by Shane Rounce

VÅRT FOKUS

-ER NYTTA-

Namnlös design (1).png

VAD

Vi vill skapa trygga och bra boendemiljöer för folk att trivas i genom att dels arbeta tidigt i detaljplaneprocessen med kommuner och markägare samt till det erbjuda sunda och trivsamma bostäder byggda i trä. Fokuset ligger främst på bostäder från radhus till lägenheter i flerbostadshus.
Då vi vill att fler skall ha råd och köpa nyproducerade bostäder är prisvärdhet en viktig faktor. En variation i upplåtelseform och i boendeform i ett område när något vi värdesätter då det ger området bättre förutsättningar att bli trivsamma och hållbara på sikt. Att exempelvis kunna kvarbo i området vid ändrade boendeförhållande eller att kunna skapa sig en "micro" bostadskarriär i ett och samma område ger ju fina fördelar för de boende över tid.

Namnlös design (2).png

 VAR

"Där folk vill bo" brukar vi säga. Vårt fokus och närvaro handlar om dig, där du vill bo. Vi vet att urbaniseringen är ett faktum men det är heller inte hela sanningen. Vi ser en ökad efterfrågan på orter och platser med upp till 1 h pendlingsavstånd från storstäderna, i en högskolestad ca 30 min och i en mindre stad/ort ca 15 min. Där är på dessa platser vi ser framtidens bostadsområden växa fram. Med rätt bostadstyper till rätt pris så vet vi att det finns en marknad. 
Vet du något område som du tycker behöver bebyggas?  - Kontakta oss idag.

AEnB2Uqtt-vUBCI6cNJ-0E2HzIRktxWq2W_QyKyeoURSe0sCz4ul5JcQB8ufXOvdvFbIk7yZtWvNQWRthVSVN7RPOUvXpoaVVW_q

HUR

Hos oss är effektivitet ett ledord. Att bostadsutveckla effektivt tror vi handlar om att arbeta med en styrd bostadspalett men med ett flexibelt uttryck -  något vi kallar "styrd flexibilitet". Utifrån detta kan vi genom återupprepning nå sänkta byggkostnader och därmed ett lägre pris.
Visst låter det enkelt? - men i det enkla ligger det svåra.
När detta är säkrat handlar det om att lyfta perspektivet till nästa nivå, områdets kvalitéer, det är här vi lägger krutet till att skapa en trivsam boendemiljö. Gårdsstrukturer, siktstråk, "smitvägar" till kringliggande kvarter och gemensamma mötesplatser är bara några av de delar vi aktivt arbetar med i en sådan process.

Namnlös design (3).png

TILLSAMMANS

Ensam är inte stark. Under åren som vi utvecklat nya bostadsområden är vår erfarenhet att samarbete leder till bättre boendemiljöer, att det dessutom blir roligare att göra saker tillsammans är ju ingen nackdel. Detta har vi givetvis tagit fasta på. Arkitekter, markägare och även andra aktörer så som andra bostadsutvecklare, förvaltare av hyresfastigheter, LSS-boende eller förskoleverksamhet är delar som ger områden socialt hållbara förutsättningar. Därför gör vi gärna saker tillsammans.

Cederfors_Vinkel 3_Liljewall_FINAL_220901.jpg

BO-STADEN

Ett nytt bostadskoncept lanserat av Cederfors och Liljewall arkitekter

LEDNING OCH STYRELSE

LARS BONANDER,

VD

Grundare och Delägare

Lars har arbetat med projektutveckling av bostäder och markfastigheter sedan 2006 och har arbetat i hela skedet från idé till verklighet. Han har tidigare bland annat arbetat som Försäljnings- och marknadsansvarig på Götenehus och som projektutvecklingschef på Bostadsutvecklingsbolaget Swebostad AB.

ANDERS BJÖRNEK, AFFÄRSUTVECKLING

Delägare och Styrelseordförande

Anders är civilekonom och ingenjör och har arbetat i tillverkande industri i över 35 år, bl.a. inom NCC AB, Kvaerner ASA och MAN AG, i ledande positioner inom affärs eller koncernledning varav nära 15 år utomlands. De senaste 15 åren har han varit engagerad i att ta fram olika metoder och produkter för att effektivisera och förenkla byggprocesser för bl.a. bostäder. Anders var även grundare och huvudägare av Swebostad AB.

GUNNAR SELHEDEN

Delägare och Styrelseledamot

Gunnar är VD och grundare av affärsnätverket BNI, Business Network International i Skandinavien, Polen och Baltikum. Han har flera års erfarenhet av internationellt arbete och har bland annat tidigare arbetat som VD inom Cardo koncernen. Han är utbildad Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

FREDRIK BERG VON LINDE

Delägare och  Styrelseledamot

Fredrik har över 25 års erfarenhet från den finansiella sektorn med bland annat tjänster på SEB, Erik Penser bank och Nordiska Fondkommission, i huvudsak med inriktning inom kapitalförvaltning. Fredrik är sedan 2016 delägare i Strukturinvest Fondkommission med tjänst inom produktgenerering och försäljning.

bottom of page