top of page

DIN INTEGRITET - VÅRT ANSVAR

Villkor för användandet av Cederfors webbplats samt dataskyddspolicy och hantering av personuppgifter.


Välkommen till Cederfors webbplats. Genom att besöka och använda Cederfors webbplats samt lämna uppgifter hos oss godkänner du, utan begränsning eller förbehåll, följande villkor.


Cederfors policy för behandling av personuppgifter på Internet

Cederfors tillhandahåller härmed information till alla sina kunder om sin policy för behandling av personuppgifter på Internet. Cederfors försäkrar att vi gör vårt yttersta för att skydda integriteten för besökarna på denna hemsida.


Vilken typ av information samlar vi in och hur använder vi den?

Cederfors samlar bara in personuppgifter som förnamn, efternamn, adresser, och epost-adresser om uppgifterna lämnats frivilligt av dig. Personuppgifterna samlas in för att få dina synpunkter på våra hemsidor och produkter eller för att kunna skicka nyhetsbrev, inbjudan till försäljningsstart eller andra aktiviteter.


Medgivande

Genom att frivilligt lämna personuppgifter "online" på Internet medger du att Cederfors behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning. Du kan dock när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum och dina uppgifter hos oss kommer tas bort.


Vem får tillgång till personuppgifterna?

Cederfors kan komma att anlita företag för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel fullföljande av beställningar, hjälp med marknadsföring, utförande av tekniska tjänster för våra hemsidor etc. Dessa företag kan komma att få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för fullgörandet av sådana funktioner. Företagen får endast använda sådana uppgifter för att fullgöra denna funktion och inte i något annat syfte.

Vi kan dela personlig information för dessa ändamål endast med tredje parter vars privatliv policy är förenlig med våran eller som accepterar att följa vår policy när det gäller personlig information.


Vi kan på annat sätt lämna ut din personliga information när:

a. Vi har ditt uttryckliga samtycke till att lämna ut för ett visst ändamål;

b. Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process;

c. Vi behöver skydda den personliga säkerheten för användare av våra webbplatser eller försvara rättigheter eller egendom som härrör från oss.


Personuppgifter

I olika funktioner som t.ex. formulär samlar vi in personlig information. Exempelvis vid intresseanmälan så sparar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer och din adress. När du först kommer i kontakt med oss och anmäler intresse för projekt, nyhetsbrev, husvisningar, eller önskar bli kontaktad av mäklar registrerar vi personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig och kunna ge dig rätt och relevant information samt erbjudanden. Vår lagliga rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig här i detta skede på att du samtyckt till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då sluta att behandla dina personuppgifter. Om du inte går vidare eller begär att få dina uppgifter raderade kommer vi lagra dina personuppgifter under två år.


Hantering av e-postutskick

Vi gör olika typer av e-postutskick, reklam, inbjudningar och annan marknadsföring. Vi gör även e-postutskick som är riktat till dig efter din begäran, det kan vara i samband med att du gör en intresseanmälan för en tomt eller för att du vill komma i kontakt med en mäklare.

Du kan avregistrera dig från den typen av utskick om du vill genom att kontakta oss på info@Cederfors.se.


Vilken kontroll har du över informationen?

Du har full kontroll över den information du lämnar till oss. Om du vid något tillfälle skulle vilja ändra eller radera den information du lämnat så kan du enkelt göra detta genom att kontakta oss på nedanstående e-post eller postadress.


Vad är cookies och hur använder Cederfors cookies?

"Cookies" är delar av information som en hemsida överför till en individs hårddisk i statistiksyfte. Cookies möjliggör för hemsidan att komma ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder Cederfors cookies för att förbättra din Internetupplevelse. Till exempel håller vi reda på hur många besökare vi har på hemsidan eller riktar marknadsföring kopplat till ditt intresse på hemsidan.


Om du inte vill ta emot en cookie kan du använda alternativen på din webbläsare och ställa in så att du blir underrättad när du tar emot en cookie. Om du deaktiverar alla cookies är det inte säkert att Du kan ta del av alla funktioner på denna hemsida.


Grundläggande Cookies

Cookies som används för att kunna upprätthålla grundläggande funktionalitet för webbsidan, exempel på sådant kan vara att hålla en användare inloggad i en tjänst där du loggat in när du växlar mellan olika sidor.


Insights & Statistik

Cookies används för att samla in besökardata från webbläsaren. Exempelvis för att se hur många besökare det är på webbplatsen, hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilken information som konsumeras av besökare i olika lägen. Cookies används också för att utvärdera marknadsföringsaktiviteter och för att kunna se vilket resultat olika typer av marknadsföringsaktiviteter ger.


Marknadsföringsinformation

Cookies och liknande tekniker används också för marknadsföring och annonsering. Exempelvis för att vi skall kunna visa rätt information för rätt personer, detta för att skapa en bättre upplevelse för dig som besökare.


Cookies som används

Grundläggande cookies och exempel på 3:e part cookies som används på webbsidan:


-Google - cookies från Google som sätts för att vi skall kunna få statistik och information om hur webbplatsen används. Lagring av användar- och händelsedata: 26 månader

-Facebook - används för att du ska kunna dela information eller hus du gillar på ett enkelt sätt med dina vänner.

-Annonsnätverk - vi använder cookies för annonsering, för att kunna utvärdera vad annonseringen ger och för att du som användare skall få relevant information i vår kommunikation med dig. Exempel på annonsnätverk är DoubleClick, som är en del av Google.


Hantera 3:e part cookies

Du som användare kan använda olika tjänster för att hantera 3:e part cookies, www.ghostery.com är ett verktyg som du kan lägga in i din webbläsare för att se vilka 3:e part cookies som används av webbplatser som du besöker. Via verktyget kan du stänga av enskilda 3:e part cookies, observera då att du stänger av aktuell cookie på alla webbplatser, inte bara på de webbplatser som vi ansvarar för.


Situationer när Cederfors behandlar dina personuppgifter


Om du genomför ett köp av bostad i något av Cederfors hanterade projekt kommer Cederfors behandla dina personuppgifter för att kunna hantera köpet och eventuella köp av tillval.


Om du genomför ett köp eller anmäler ditt intresse för ett projekt som kommer utsedd mäklare att använda dina personuppgifter för att genomföra köpet eller kontakta dig efter intresseanmälan. Dina uppgifter används också vid marknadsföring/epostutskick för de projekt du visat intresse för. Om vi inte kommer vidare och ingår ett avtal så kommer vi att lagra dina personuppgifter i max två år.


Om du kontaktar Cederfors för eftermarkandsfrågor behöver Cederfors och utsedd entreprenör dina uppgifter, bland annat för att kunna hantera eventuella skade-/reklamationsärenden.


Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av berörda Cederfors bolag, t.ex. för att kommunicera med dig.


Om du söker jobb hos ett Cederfors bolag kommer bolaget att behandla de uppgifter som du lämnar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen.


Dina rättigheter när vi hanterar dina personuppgifter


Rätt till tillgång

Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt hur och för vilket ändamål vi behandlar dessa personuppgifter. Du har också rätt att få information om personuppgifterna lämnats ut till någon annan. Du får också begära ut en kopia på de personuppgifter som behandlas. För att kunna garantera att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt kan Cederfors i vissa fall begära ytterligare information för att säkerställa att det är dina personuppgifter du begär tillgång till.


Rätt till rättelse

Cederfors eftersträvar att alltid ha uppdaterade och korrekta personuppgifter i systemen. Du har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.


Rätt att bli glömd

Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller

a. Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in

b. Du inte längre samtycker till behandling av personuppgifterna och vår rätt att behandla uppgifterna grundar sig uteslutande på ditt samtycke

c. Dina intressen av att vi inte behandlar uppgifterna väger tyngre än våra eller någon annans berättigade intressen av att behandla uppgifterna

d. Dina personuppgifter behandlats på ett olagligt sätt

e. Dina personuppgifter måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse


Du har dock inte rätt att få uppgifter raderade som behöver behandlas för att fullgöra ett avtal där du är part.


Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller

a. Om du har meddelat oss att de personuppgifter vi behandlar inte är korrekta så kan du begära att vi ska begränsa vår behandling till dess att vi kontrollerat uppgifterna eller uppdaterat dem.

b. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas.

c. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men uppgifterna ändå inte kan raderas då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d. Om du invänt på behandlingen av personuppgifter så kan du begära att vi begränsar behandlingen i avvaktan på att vi utreder om behandlingen är korrekt.


Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen eller någon annans berättigade intressen.


Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte står i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) så har du rätt att klaga till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).


Kommer policyn att ändras?

Med tiden kan det bli nödvändigt för Cederfors att göra ändringar i denna policy. Vi föreslår därför att du regelbundet kontrollerar policyn. Vi försäkrar dock att om några ändringar genomförs så kommer dessa inte att tillämpas retroaktivt och inte heller kommer de att ändra vår behandling av tidigare insamlad information.


Hur kontaktar man oss?

Om Du har frågor angående användandevillkor och Cederfors policy för behandling av personuppgifter på Internet, kontakta oss gärna på: info@Cederfors.se, eller se kontaktuppgifter på www.cederfors.se

bottom of page