top of page
Sök
  • Skribentens bildLars Bonander

Bo-Staden ett nytt koncept för effektiv och varierad stadsutveckling

Cederfors lanserar Bo-Staden - Koncept nästa generations stadsutveckling

Varierad bostadsbebyggelse med hög nivå av boendekvalitet till låga byggkostnader. - Alla bostäder är dessutom byggda i trä!


Cederfors är tillsammans Liljewall Arkitekter skaparna av konceptet Bo-Staden. Målbilden är att till låg kostnad skapa trivsamma boende miljöer med hög variation och stor boendekvalitet.

Istället för att som på klassiskt vis skapa kvarter med enbart höga flerbostadshus eller enbart radhus så kan vi genom vårt koncept blanda olika byggnadstyper inom kvarteret. Hustyperna är anpassade i form och storlek för att tillsammans skapa en trevlig stadsbild.


Första projektet är redan under byggnation innehållande radhus och lägenhetshus i Herrljunga.

Bostadstyperna är från tvåor på 55kvm till stora radhuset på 136 kvm. Bostäderna i sig är redan framtagna och projekterade - allt för att snabbt komma till byggstart.

Att arbeta med ett redan utvecklat bostadskoncept kortar ledtider, sänker projektrisk och reducerar kostnader i alla led. Det betyder inte att vi tullat på boendekvaliteten - tvärt om - med en färdig utvecklad bostad kan vi nu arbeta mer fokuserat med nästa nivå - att skapa bra bostadsområden i sin helhet med hög trivsel och variation.GRÖN GATUMILJÖ MED VARIATION I FASADER OCH TAKUTFORMNING.

Skräddarsytt efter dina önskemål

När vi designar bostadskvarter så sker det med ett stort mått av känsla för detaljer och fokus på trivsel. I den gröna gatumiljön adderar vi växtbäddar för dagvattenhantering, trädplanteringar med en fartdämpande effekt och som även sänker temperaturen varma sommardagar. Våra bostäder kan med fördel variera i fasadmaterial, taklösning och färgsättning. Allt för att skapa en nyfikenhet om vad som döljer sig bakom nästa kvartershörn.

Bo-Staden - Bostäder i 2-4 våningar

Bilden ovan visar ett exempel på en varierad stadsbild med Bo-Stadens koncept -gårdar av bostäder sammansatt i 2-4 plan varierat inom det egna kvarteret.


Konceptets grundidé är att med enkla medel skapa bra boendekvalité och samtidigt kunna bygga det på ett effektivt och rationellt sätt, där till skall alla bostadstyper harmonisera med varandra och samspela till att bli en mysig småstad. Oavsett om det är två, tre eller fyra våningsplan så är fotavtrycket viktigt för att nå känslan av att huskropparna fungerar ihop, därför har vi lagt extra vikt på att flerbostadshusens byggnadsvolym är nätt och inte som det oftast blir sväller ut och tar för stor plats. Som bonus av en nätt huskropp får alla lägenheter i flerbostadshusen dagsljusinsläpp från tre väderstreck vilket ökar boendekvaliteten.
Arkitekterna på Liljewall

Ett nytt koncept kräver nya infallsvinklar. Teamet av arkitekter hos Liljewall som tillsammans med Cederfors arbetat fram bostäderna och konceptet har många års erfarenhet i att skapa nya boendemiljöer. Allt handlar om skapande i flera dimensioner; Bostaden i sig skall innehålla kvalité och en känsla av trivsel. Linnéa, bostadsarkitekt har adderat viktiga element med fokus på förvaring och dagsljus. Att bostäderna skall fungera i samklang och att proportioner harmoniserar har varit planarkitekten Christers bidrag till Bo-Stadens sammansättning. Till sist har Arkitekten Per-Henrik med gestaltning i fokus lyckats, att med enkelhet, skapa en mängd av variationer i fasad, detaljer, takutformning m.m för att ge konceptet förutsättningar att passa in i olika kontext och sammanhang. Allt tillsammans bildar en bred palett av bostäder som kan anpassas i färg, form, storlek och bostadstyp utan att nödvändigtvis öka byggkostnader.

Innergårdar med odlad gemenskap

Balansen mellan offentlig, halv-offentlig och privat zon är nyckeln till trivsel Det offentliga gröna gaturummet balanseras med gröna innergårdar, fulla av liv. Här finns plats för närodling, lek och gemenskap. Till detta adderar vi en ny oftast glömd dimension när det kommer till bostadsrättsprojekt -den egna privata zonen. Allt för ofta möts vi av stora klippta grönytor mellan husen. Vi väljer istället att tillskapa privata trädgårdar som ingår i upplåtelsen där du som boende själv får styra. Detta attraherar framför allt de som idag bor i villa men tycker att steget till lägenhet är för stort.


Bild från Elfa.se - Alla bostäder är planerade för att kunna ha ett hemmakontor avdelat för studier, hemma-arbete eller hobbyintresset.

Smarta detaljer i våra planlösningar


Flexibla planlösningar

Bostäder från treor och uppåt har flexibilitet i umgängesytor och antalet sovrum. En tre-rummare kan exempelvis bli en stor två-rummare och en fyr-rummare kan bli en stor tre-rummare.

Detta gör också att bostädernas funktion är hållbara över tid, även om boendesituationen eller familjestorleken ändras.


Balkong eller uteplats.

Alla bostäder från plan 2-4 har möjlighet till balkong, boende på plan 1 har uteplats med egen trädgård.

Genom att de boende själva kan välja balkong så skapas ytterligare variation i fasader och byggnader.


Hemmakontor

Nya tider kräver nya funktioner - Hemmakontoret har fått en ny stor betydelse i att göra en bostad "modern". Det har vi tagit på allvar - Alla bostäder har därför anvisade platser för ett hemmakontor och att det också går att stänga om sig om fler är hemma samtidigt eller när man avslutar arbetsdagen.


Förvaring

Samtliga planlösningar har gott om förvaring. Klädkammare inom den egna bostaden samt ett rymligt förråd i närheten till entrén.


Låt oss gärna berätta mer om Bo-Staden i ett första möte. Kanske har du mark som passar eller arbetar du i en kommun som vill skapa en ny modern stadsdel med stor variation.

Kontakta oss, vi lovar att det är väl investerad tid.97 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page